Komisia mládeže
BAm-KM-2018/2019-0008
Zmena termínu stretnutia SZM 11.kolo SDM Domino "B" – TJ Jarovce
Týmto žiadame klub SDM Domino "B" o nahlásenie dátumu a času stretnutia SZM 11.kolo SDM Domino "B" – TJ Jarovce, keďže v uvedenom kole je UHČ už o 13,30 a vy máte nahlásené domáce stretnutia o 15,30.
Rozhodnutie: BAm-KM-2018/2019-0008
Klub: SDM Domino
Dátum zaevidovania: 24.07.2018 10:52
Dátum vyriešenia: 24.07.2018 10:52
Stav: Vyriešené