Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0024
Žiadosť o vyjadrenie
KM žiada o vyjadrenie k neskorému začiatku stretnutia z dôvodu nezabezpečenia PC, tlačiarne, pripojenia na internet, usporiadateľskej služby a k nedostatkom vo vyznačení HP v stretnutí SZM 28.kolo FC Petržalka "C" - MFK Rusovce do 31.05.2018.
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0024
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 28.05.2018 13:17
Dátum vyriešenia: 20.07.2018 15:24
Stav: Vyriešené