Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0022
Opatrenie
Nariaďuje SDM Domino „B“ prijať opatrenia aj v čase dopravnej špičky aby bol zabezpečený včasný príchod mužstva na stretnutie, tak aby bol zabezpečený riadny začiatok stretnutia.
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0022
Klub: SDM Domino
Dátum zaevidovania: 17.04.2018 09:15
Dátum vyriešenia: 17.04.2018 09:15
Stav: Vyriešené