Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0012
Kontumácia stretnutia SZM 10.kolo NMŠK 1922 Bratislava „B“ – MFK Rusovce
Podľa SP čl.82/1b kontumuje stretnutie SZM 10.kolo NMŠK 1922 Bratislava „B“ – MFK Rusovce. Podľa SP čl.11/2 priznáva družstvu MFK Rusovce tri body a aktívne skóre 3:0. V súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto čl. 3. uhradí NMŠK 1922 Bratislava „B“ poplatok (100,-€).
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0012
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 17.10.2017 14:28
Dátum vyriešenia: 17.10.2017 14:28
Stav: Vyriešené
POKUTY