Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0011
Kontumácia stretnutia SZM 14.kolo MFK Záhorská Bystrica – MŠK Senec „C“
Podľa SP čl.82/1b kontumuje stretnutie SZM 14.kolo MFK Záhorská Bystrica – MŠK Senec „C“. Podľa SP čl.11/2 priznáva družstvu MFK Záhorská Bystrica tri body a aktívne skóre 3:0. V súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto čl. 3. uhradí MŠK Senec „C“ poplatok (100,-€).
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0011
Klub: MŠK Senec
Dátum zaevidovania: 17.10.2017 14:27
Dátum vyriešenia: 17.10.2017 14:27
Stav: Vyriešené
POKUTY