Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.6 zo dňa 11.08.2017
11.08.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.6 zo dňa 11.08.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.6 zo dňa 11.08.2017

SEKRETARIÁT:

OZNAMY:

Doplnenie rozpisu futbalových súťaží riadených ObFZ BA-mesto pre súťažný ročník 2017-2018:

Rozhodcovia ObFZ Bratislava-mesto v súťažiach SFZ

8.) Cvengroš Peter

9.) Špaček Marek

Asistenti rozhodcov ObFZ Bratislava-mesto v súťažiach SFZ

5.) Bednár Peter

6.) Bóllo Peter

Rozhodcovia ObFZ Bratislava-mesto v súťažiach BFZ

III. liga Bratislava (S3BA)

19.) Martiška Michal

Rozhodcovia ObFZ Bratislava-mesto v súťažiach BFZ

IV. liga Bratislava (S4BA)

14.) Sabela Lukáš

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Upozorňuje na nutnosť registrácie športových odborníkov v súvislosti so zmenami v zápise o stretnutí. Postup ako funguje proces registrácie športových odborníkov nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici . Od nového súťažného ročníka bude možné do zápisu o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Je nutné aby každý FK zaregistroval hlavného usporiadateľa, zdravotníka, vedúceho mužstva (odporúčame aj ďalšie osoby: tréner, ...). V prípade, že FK nebude mať zaregistrovaného hlavného usporiadateľa, nebude možné uzatvoriť zápis o stretnutí. (Zdravotník: pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak  máte doktora, ten má svoju licenciu, resp. osobne číslo, ak máte nejakého zdravotníka, do Názov licencie uveďte “Diplom”, “Zdravotný kurz”, do čísla licencie uveďte samotné číslo, alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu a podobne. Platnosť od je povinná, platnosť do NIE JE povinná.)

Upozorňuje na RS čl. 5:

  • O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK (FO) a príslušný tréner (SP čl. 46), ktoré sú povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára pre hráča, ktorý nedovŕšil ešte 18. rok veku. FK (FO) je povinný pred prvým štartom hráča, resp. do 48 hod. po prvom štarte hráča v stretnutí vo vyššej vekovej kategórii predložiť predmetné doklady ŠTK, ktorá ich zaeviduje a zverejní ich platnosť s menom hráča na webovej stránke. Pri nepredložení predmetných dokladov sa bude považovať štart hráča za neoprávnený a stretnutie bude kontumované. Hráč, ktorý dovŕšil 18. rok veku, tieto doklady už nepotrebuje. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK (FO).

Vylosovanie súťaží S5A a S6A je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk .

Žiada FK, aby si skontrolovali vylosovanie a v prípade kolízie, včas požiadali o zmenu termínu.

Upozorňuje na nové znenie SP: http://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky .

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

V súťaži SZM bude namiesto mužstva FK Šamorín-Hamuliakovo štartovať mužstvo PFA ŠTK Šamorín „B“.

PFA ŠTK Šamorín predloží dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl. 28/4 a 5 na sekretariát ObFZ Bratislava – mesto do 20.08.2017.

SZM – MŠK Kráľová pri Senci – zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – Sobota o 11:00 hod.

SZM – FC Petržalka „C“ – zmena hracieho dňa, času a hracej plochy domácich stretnutí – Sobota o 15:00 hod. ihr. ZŠ Pankúchová.

SZM – TJ Malinovo – zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – Nedeľa o 10:00 hod.

MZM A – TJ Malinovo – zmena hracieho dňa a času domácich stretnutí – Nedeľa pUHČ.

Družstvá ktoré majú v súťažiach SZM a MZM dve družstvá (MŠK Senec, FK Vajnory, FK Dúbravka) zašlú do 20.08.2017 súpisku oboch družstiev na adresu adamsomolani@gmail.com.

Komisia mládeže vygenerovala všetky termíny stretnutí v súťažiach SZM, MZM A a MZM B. Žiada mužstvá o kontrolu svojich domácich stretnutí do 13.08.2016. Do tohto termínu nebude účtovaný poplatok za zmenu termínu. Po tomto termíne bude Komisia mládeže postupovať podľa poplatkov uvedených v Rozpise súťaží 2017/2018.

KOMISIA ROZHODCOV:

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto 11.–13.8. 2017 č. 1

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 18. kolo

13.8. 17.30 Miloslavov – Vajnory „B“  Knopp, Abrman, Dobrovič (AR1) za Vilalbu; Minarovič  

13.8. 17.30 FK Dúbravka – Ch. Grob  Vasilenko (R) BFZ za Kormaníka, Vanek, Šusták; Žilavý VL.

Turnaj prípraviek – HP UT FC Petržalka

12.8. 9.00-13.00 Šafárik, Uram, Malovec Ri., Křivan, Stolárik

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  19.–20.8. 2017 č. 2

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 2. kolo

19.8. 17.00 Vajnory „B“ – D. N. Ves „B“  Ertel, Rataj, Ťažký; Šuniar

20.8. 17.00 N. Dedinka – Krasňany  Abrman, Uram, Rataj; Koprla

20.8. 17.00 Ch. Grob – MŠK Senec  Križko, Kuzmová, Dobrovič; Lehuta

20.8. 17.00 FK Dúbravka – Iskra Petržalka  Lacena, Ťažký, Ertel; Minarovič

20.8. 17.00 Jarovce – NMŠK 1922  Vanek, Knopp, Koštrna; Žilavý VL.

20.8. 17.00 Igram – Miloslavov  Bočák Jo., Orlíková, Dúbravec; Blecha

20.8. 17.00 Malinovo – Danubia H. Šúr  Chalka, Šusták, Křivan; Vnuk

Súťaže riadené BFZ

Ml. dorast MD3R – U19 – Skupina „B“– 1. kolo

20.8. 14.00 MŠK Senec – Rača  Orlíková, Dúbravec, Bočák Jo. (HP Igram)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 3: Branislav Balucha (1116276) (OŠK Chorvátsky Grob, S5A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (20,- € + 10,- € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra).

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu OBFZ BA-mesto, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

Prečítané: 258x