Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.34 zo dňa 19.05.2017
19.05.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.34 zo dňa 19.05.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.34 zo dňa 19.05.2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Upozorňuje FK na SP článok 47 Štart hráča vo vzťahu k súpiske:

„(2) Za B-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-druţstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťaţného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-druţstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-druţstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa povaţuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.“

Upozorňuje, že MŠK Senec (seniori, S6A) odohrá svoje zostávajúce domáce stretnutia na umelej trávnatej ploche NTC Senec, z dôvodu prebiehajúcich prác pri výmene trávnika v NTC Senec (žiadosť MŠK Senec).

Upozorňuje FK, že FK Dúbravka (V. liga) odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 na umelej trávnatej ploche, adresa K Horánskej studni, Bratislava. Upozorňuje na prinesenie vhodnej obuvi pre umelý trávnik.

Upozorňuje FK a manažérov ISSF, že pri elektronickej žiadosti o zmenu termínu, času, resp. miesta stretnutia cez ISSF (cez detail stretnutia – nie typ všeobecného podania na komisiu)  je nutné  o podaní žiadosti informovať ŠTK ObFZ Ba – mesto prostredníctvom e-mailu na adrese pavolsuniar@gmail.com !

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohody:

SZM 26.kolo ŠK Slovan „C“ – MŠK Kráľová pri Senci dňa 31.05.2017 o 17,30 hod. ihr. Kráľová pri Senci (ŠK Slovan Bratislava uhradí poplatok (30,-€). (Oprava ÚS č. 33).

SZM 22.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – MŠK Kráľová pri Senci dňa 07.06.2017 o 17,30 hod. ihr. Most pri Bratislave (MŠK Kráľová pri Senci uhradí poplatok €30,-).

MZM skupina o 1. - 6. miesto 2.kolo ŠK Hargašová Záhorská Bystrica – MFK Rusovce dňa 20.05.2017 o 11,00 hod. ihr. Záhorská Bystrica.

MZM skupina o 13. - 18. miesto 2.kolo TJ Čunovo – ŠK Nová Dedinka dňa 22.05.2017 o 18,00 hod. ihr. Čunovo.

MZM skupina o 1. - 6. miesto 5.kolo SDM Domino „B“ – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 03.06.2017 o 09,30 hod. ihr. Domino.

Nariaďuje odohrať:

SZM 32.kolo FK Vajnory – ŠK Slovan „C“ dňa 06.06.2017 o 17,30 hod. ihr. Vajnory (ŠK Slovan Bratislava uhradí poplatok (30,-€).

SZM 31.kolo PFA ŠTK Šamorín – ŠK Nová Dedinka dňa 25.05.2017 o 17,30 hod. ihr. ŠTK Šamorín z dôvodu kolíze.

SZM 31.kolo SDM Domino – FK Lamač dňa 23.05.2017 o 17,00 hod. ihr. Domino z dôvodu kolíze.

SZM 33.kolo FK Scorpions – ŠK Tomášov dňa 08.06.2017 o 17,30 hod. ihr. Jarovce.

MZM skupina o 1. - 6. miesto 6.kolo PFA ŠTK Šamorín – SDM Domino „B“ dňa 10.06.2017 o 15,00 hod. ihr. ŠTK Šamorín z dôvodu kolíze.

Oznamuje:

Mužstvo FK Scorpions Bratislava odohrá všetky svoje domáce stretnutia v súťaži SZM na ihrisku TJ Jarovce Bratislava s platnosťou od 31.03.2017 do konca súťažného ročníka.

Od jarnej časti ročníka 2016/2017 bude FK Dúbravka hrávať svoje domáce stretnutia na umelej tráve. Žiadame hráčov hosťujúce družstvá aby prispôsobili obuv tomuto typu hracej plochy.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia dňa 1.6.2017 (štvrtok) od 17:00h na atletickej dráhe Mladá Garda. Všetci rozhodcovia odovzdajú pri prezentácii platnú lekársku prehliadku, nie staršiu ako 1 mesiac. Pozvánka s rozpisom behov bola zaslaná emailovou poštou. Účasť je povinná, nakoľko nahradný termín FP sa konať nebude.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

DÚBRAVEC M.

Nevyznačení kapitáni na súpiskách oboch družstiev - ( MZM Čataj- NMŠK B )

BLAHO V.

Nevyplnené kolónky námietok a zranených hráčov - ( MZM Senec B -Rača B )

BLAHO V.

chýba dátum nar. asistenta trénera D č.2 (pmc Inter - D. Lužná)

MALOVEC Ro.

chýba meno a dátum nar. HU (pma1 FKP Dúbravka - Senec)

PUSZTAI D.

chýba dátum nar. asistenta trénera D č.2 (pma1 Slovan - Rača)

STOLÁRIK S.

chýba dátum nar. asistenta trénera D č.2, na stretnutí nebol lekár (pmb1 Vrakuňa - Šamorín)

 

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  19.–24.5. 2017 č. 24

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 23. kolo

20.5. 10.30 Iskra Petržalka – N. Dedinka  Chalka, Křivan (AR1) za Hegedüša, Orlíková; Lônčík (D) za SFZ

21.5. 17.00 Ch. Grob – Jarovce  Kramár, Orlíková, Volek; Ľupták (D) za BFZ

21.5. 17.00 Danubia H. Šúr – Krasňany  Ertel (R) za Hegedüša, Dúbravec (AR1) za Ertela, Slyško (AR2) za Dúbravca; Blecha

Seniori VI. liga S6A – 19. kolo

19.5. 18.30 (PIATOK) MŠK Senec – Ekonóm  Volek, Kramár, Rataj; Minarovič (D)

20.5. 17.00 D. Lužná „B“ – Z. Bystrica  Križko, Knopp (AR1) za Dúbravca, Sopata; Lehuta

St. žiaci SZM – 27. kolo

20.5. 11.00 Kráľová p/S – Vajnory  Šusták (R) za Dúbravca

20.5. 14.00 MŠK Senec „B“ – Rača „B“  Šusták (R) za Dúbravca

21.5. 14.30 Malinovo – N. Dedinka  Dúbravec (R) za Ertela, Slyško (AR1) za Hegedüša

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 1.-6.miesto) – 2. kolo

20.5. 11.00 Hargašova Z. Bystrica – Rusovce  Ťažký  (Zmena času)

21.5. 15.00 Ivanka p/D – Domino „B“  Olša D. (R) za BFZ   

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 1.-6.miesto) – 3. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) Rusovce – Ivanka p/D  Ťažký (R) za Pusztaia

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 7.-12.miesto) – 3. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) Iskra Petržalka „B“ – Rovinka  Ertel (R) za Urama

24.5. 17.30 (STREDA) MŠK Senec „B“ – Vajnory  Vány (R) za Hegedüša

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 13.-18.miesto) – 2. kolo

22.5. 18.00 (PONDELOK) Čunovo – N. Dedinka  Kravárik Zmena času

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 19.-22.miesto) – 2. kolo

21.5. 14.00 Domino „C“ – Čataj  Stolárik (R) za Štepanovského (HP Mamateyova)

Súťaže riadené BFZ

Prípravka PMA2 – 19. kolo

20.5. 9.00 Iskra Petržalka – Domino „B“  (R) za Pusztaia

20.5. 9.30 Ivanka p/D – FA Bratislava  Ľupták za (R)

Prípravka PMB2 – 19. kolo

20.5. 11.00 Ivanka p/D – FA Bratislava  Ľupták za (R)

Prípravka PMA3 – 17. kolo

21.5. 10.00 Jarovce – Čunovo  (R) za Štepanovského

21.5. 10.00 FCA Petržalka – Lamač  (R) za Pusztaia

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Seniori V. liga S5V – 23. kolo

20.5. 17.00 P. Štvrtok – P. Mikuláš   Abrman (R) ObFZ-m za Rybeckého, Rataj (AR1) ObFZ-m za Poláka, Tahotný za Tomana, Lazar (D) BFZ za Ležoviča

Dorast SD4V – 27. kolo

20.5. 17.00 Ivanka p/D – N. Dedinka  Hajnala (R) za BFZ

 

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  23.5.–1.6. 2017 č. 25

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 24. kolo

27.5. 17.00 FK Dúbravka – Ch. Grob  Chalka, Kašper, Abrman; Blecha

28.5. 17.00 Jarovce – Danubia H. Šúr  Abrman, Chalka, Villalba; (D)

28.5. 17.00 Miloslavov – Malinovo  Križko, Ertel, Bogdáň; (D)       

28.5. 17.00 N. Dedinka – Igram  Knopp, Kramár, Dúbravec; (D)

28.5. 17.00 NMŠK 1922 – K. Ves  Koštrna, Ťažký, Vány; (D)

Seniori VI. liga S6A – 20. kolo

27.5. 14.00 FK The Dragons – Ekonóm  Knopp, Bočák Jo.,Rataj; Lehuta

27.5. 17.00 FK Mariathal – MŠK Senec  Orlíková, Harajbič, Straka M.; (D)

28.5. 17.00 Z. Bystrica – Čataj  Kravárik, Bočák Jo., Slyško; Minarovič

28.5. 17.00 Blatné – Kaplna  Kormaník, Sopata, Blaho; Koprla

28.5. 17.00 Vajnory „B“ – Hamuliakovo  Straka M., Kašper, Vanek; Vnuk

28.5. 17.00 D. N. Ves „B“ – D. Lužná „B“  Volek, Uram, Šusták; Žilavý VL.

St.žiaci SZM – 22.kolo – dohrávka

31.5. 17.00 (STREDA) Scorpions – Malinovo  Uram (HP Jarovce)

St.žiaci SZM – 26.kolo – dohrávka

31.5. 17.30 (STREDA) Slovan „C“ – Kráľová p/S  Volek

St. žiaci SZM – 31. kolo

23.5. 17.00 (UTOROK) Domino „B“ – Lamač  Volek  (Kolízia s MZM)

24.5. 17.30 (STREDA) Šamorín Hamuliakovo – Vajnory  Bočák Jo.

24.5. 17.30 (STREDA) Scorpions – Rača „B“  Uram (HP Jarovce)

24.5. 17.30 (STREDA) Most p/B – Ivanka p/D  Chalka

24.5. 17.30 (STREDA) Kráľová p/S – Tomášov  Blaho

24.5. 17.30 (STREDA) Malinovo – Rusovce  Kašper

24.5. 17.30 (STREDA) FK Dúbravka – MŠK Senec „B“  Abrman

25.5. 17.30 (ŠTVRTOK) PFA ŠTK Šamorín – N. Dedinka  Marczell

St. žiaci SZM – 28. kolo

27.5. 9.30 Rusovce – Lamač  Lehuta

27.5. 11.00 Vajnory – Most p/B  Vány

27.5. 12.30 Ivanka p/D – MŠK Senec „B“  Blaho

27.5. 15.30 Slovan „C“ – Scorpions  Ertel

28.5. 9.00 Tomášov – Domino „B“  (R)

28.5. 9.00 Šamorín Hamuliakovo – PFA ŠTK Šamorín  Bočák Jo.

28.5. 10.00 N. Dedinka – Kráľová p/S  Kramár

28.5. 10.30 Rača „B“ – Malinovo  Straka M.

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 1.-6.miesto) – 3. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) Domino „B“ – PFA ŠTK Šamorín  Volek

24.5. 17.30 (STREDA) Kalinkovo – Hargašova Z. Bystrica  Šusták

24.5. 17.30 (STREDA) Rusovce – Ivanka p/D  Ťažký

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 1.-6.miesto) – 4. kolo

27.5. 10.00 Hargašova Z. Bystrica – Domino „B“  Ťažký

28.5. 12.00 PFA ŠTK Šamorín – Rusovce  Marczell

28.5. 15.00 Ivanka p/D – Kalinkovo  Kašper

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 7.-12.miesto) – 3. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) Lamač – Rača „B“  Vanek

24.5. 17.30 (STREDA) Iskra Petržalka – Rovinka  Ertel

24.5. 17.30 (STREDA) MŠK Senec „B“ – Vajnory  Vány

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 7.-12.miesto) – 4. kolo

27.5. 10.00 Rača „B“ – MŠK Senec „B“  Ertel

28.5. 9.00 Vajnory – Iskra Petržalka „B“  Volek

28.5. 10.00 Rovinka – Lamač  Marczell

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 13.-18.miesto) – 3. kolo

23.5. 17.30 (UTOROK) Kráľová p/S – Čunovo  Blaho

24.5. 17.30 (STREDA) N. Dedinka – Šamorín Hamuliakovo  Marczell

24.5. 17.30 (STREDA) Blatné – FK Dúbravka  Kravárik

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 13.-18.miesto) – 4. kolo

27.5. 10.30 Čunovo – Blatné  (R)

27.5. 11.00 Šamorín Hamuliakovo – Kráľová p/S  Bočák Jo.

27.5. 11.00 FK Dúbravka – N. Dedinka  Kašper

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 19.-22.miesto) – 3. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) NMŠK 1922 „B“ – Domino „C“  Križko

24.5. 17.30 (STREDA) Čataj – Jarovce  Dúbravec

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 19.-22.miesto) – 4. kolo

27.5. 10.00 NMŠK „B“ – Čataj  Rataj

28.5. 14.00 Domino „C“ – Jarovce  Malovec Ri. (HP Mamateyova)

Súťaže riadené BFZ

I. liga žiačok BFZ – 18. kolo

28.5. 9.00 FCA Petržalka – NMŠK 1922  Lehuta

28.5. 11.00 Sv. Jur – D. Lužná  Kravárik

Prípravka PMA1 – 22. kolo

25.5. 16.30 (ŠTVRTOK) Slovan – K. Ves  Štepanovský

27.5. 9.00 MŠK Senec – D. Lužná  Marczell

27.5. 10.15 Vrakuňa – Rača  Kurina

27.5. 14.00 FKP Dúbravka – FC ŠTK Šamorín  Ufnár

27.5. 14.30 Domino – NMŠK 1922  Malovec Ro.

28.5. 9.30 Inter – FCA Petržalka  Stolárik

Prípravka PMA1 – 26. kolo

1.6. 18.00 (ŠTVRTOK) FKP Dúbravka – Rača  (R)

1.6. 18.00 (ŠTVRTOK) D. Lužná – FCA Petržalka  (R)

1.6. 18.00 (ŠTVRTOK) FC ŠTK Šamorín – K. Ves  (R)

1.6. 18.00 (ŠTVRTOK) MŠK Senec – NMŠK 1922  (R)

1.6. 18.00 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – D. N. Ves  (R)

1.6. 18.00 (ŠTVRTOK) Slovan – Domino  (R)

Prípravka PMA1 – 23. kolo – predohrávka

30.5. 18.30 (UTOROK) K. Ves – Inter  Vanek

Prípravka PMB – 21. kolo – dohrávka

25.5. 17.00 (ŠTVRTOK) D. N. Ves – FKP Dúbravka  Malovec Ro.

Prípravka PMB1 – 22. kolo

25.5. 16.30 (ŠTVRTOK) Slovan „B“ – K. Ves  Štepanovský

27.5. 10.30 MŠK Senec „B“ – D. Lužná  Marczell

27.5. 11.30 Vrakuňa – Rača „B“  Kurina

27.5. 14.00 FKP Dúbravka – FC ŠTK Šamorín  Šafárik

27.5. 14.30 Domino – NMŠK 1922 „B“  Slyško

28.5. 9.30 Inter – FCA Petržalka  Dobrovič

Prípravka PMB1 – 26. kolo

1.6. 17.00 (ŠTVRTOK) FKP Dúbravka – Rača „B“  (R)

1.6. 17.00 (ŠTVRTOK) D. Lužná – FCA Petržalka  (R)

1.6. 17.00 (ŠTVRTOK) FC ŠTK Šamorín – K. Ves  (R)

1.6. 17.00 (ŠTVRTOK) MŠK Senec „B“ – NMŠK 1922 „B“  (R)

1.6. 17.00 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – D. N. Ves  (R)

1.6. 17.00 (ŠTVRTOK) Slovan „B“ – Domino  (R)

Prípravka PMB1 – 23. kolo – predohrávka

30.5. 17.00 (UTOROK) K. Ves – Inter  Vanek

Prípravka PMC – 21. kolo – dohrávka

24.5. 16.30 (STREDA) D. N. Ves – FKP Dúbravka  Malovec Ro.

Prípravka PMC – 22. kolo

25.5. 17.30 (ŠTVRTOK) Slovan „C“ – K. Ves  Kurina

27.5. 12.00 MŠK Senec „C“ – D. Lužná  Marczell

27.5. 9.00 Vrakuňa – Rača  Kurina

27.5. 15.30 FKP Dúbravka – FC ŠTKŠamorín  Ufnár

27.5. 15.30 Domino – NMŠK 1922  Slyško

28.5. 11.00 Inter – FCA Petržalka  Stolárik

Prípravka PMC – 26. kolo

1.6. 16.00 (ŠTVRTOK) FKP Dúbravka – Rača  (R)

1.6. 16.00 (ŠTVRTOK) D. Lužná – FCA Petržalka  (R)

1.6. 16.00 (ŠTVRTOK) FC ŠTK Šamorín – K. Ves  (R)

1.6. 16.00 (ŠTVRTOK) MŠK Senec „C“ – NMŠK 1922  (R)

1.6. 16.00 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – D. N. Ves  (R)

1.6. 16.00 (ŠTVRTOK) Slovan „C“ – Domino  (R)

Prípravka PMC – 23. kolo – predohrávka

30.5. 15.30 (UTOROK) K. Ves – Inter  Vanek      

Prípravka PMA2 – 20. kolo

27.5. 9.00 FC Malacky – Vajnory  (R) za ObFZ-v                                          

27.5. 9.00 FA Bratislava – K. Ves „B“  (R)

28.5. 9.00 Hargašova Z. Bystrica – Iskra Petržalka  Sopata

28.5. 11.00 FK Dúbravka – Ivanka p/D  Šusták

29.5. 17.00 (PONDELOK) Domino „B“ – N. Dedinka  Stolárik

Prípravka PMB2 – 20. kolo

27.5. 9.00 FC Malacky „B“ – Vajnory „B“  (R) za ObFZ-v

27.5. 10.30 FA Bratislava – K. Ves „B“  (R)

28.5. 10.30 Hargašova Z. Bystrica – Iskra Petržalka  Sopata

28.5. 9.30 FK Dúbravka – Ivanka p/D  Šusták

29.5. 17.00 (PONDELOK) Domino „B“ – N. Dedinka  Štepanovský

Prípravka PMA3 – 19. kolo

25.5. 18.00 (ŠTVRTOK) FCA Petržalka – Čunovo  Uram

25.5. 18.00 (ŠTVRTOK) Rusovce – Jarovce  Kurina

25.5. 18.00 (ŠTVRTOK) Scorpions – Lamač  Stolárik (HP Jarovce)

25.5. 18.00 (ŠTVRTOK) Mariathal „C“ – Domino „C“  Ťažký

Prípravka PMA3 – 18. kolo

27.5. 9.30 Lamač – Rusovce  Šafárik

28.5. 10.00 Jarovce – FCA Petržalka  (R)

28.5. 11.00 Čunovo – FK Mariathal „C“  (R)

28.5. 15.00 Domino „C“ – Scorpions  Malovec Ri.

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 17. kolo – dohrávka

26.5. 17.30 (PIATOK) Rovinka – Bernolákovo  Koštrna, Hajnala (AR1) za BFZ, Uram

Dorast SD4V – 28. kolo

27.5. 10.00 Most p/B – Ekonóm  Harajbič, Križko, Bogdáň

28.5. 10.00 Bernolákovo – Z. Ves  Abrman, Knopp, Villalba

28.5. 14.30 N. Dedinka – Zohor  Kramár, Dúbravec, Knopp

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č.139: Ondrej Sedlár 1236357 (FK Mariathal, S6A), od 14.5.2017.

U. č.140: Ján Horný 1160664 (ŠKO Miloslavov, S5A), od 15.5.2017.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:   

U. č. 141:  Tomáš Múčka 1295268 (ŠK Nová Dedinka, S5A), od 15.5.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 142: Lukáš Janky 1304245 (FK Dúbravka, SZM). ). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 9 dní od 20.5.2017) a určuje skúšobnú dobu do 30.8.2017. (5.-€)

U. č. 143: Martin Rovenský 1147920 (ŠK Kaplná, S6A). Na základe správy delegáta stretnutia ukladá kapitánovi ŠK Kaplná za NS počas a po stretnutí 18. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves B – ŠK Kaplná DS - Upozornenie, podľa čl. 10/1.    (10.-€)

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu OBFZ BA-M, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 

 

Prečítané: 217x