Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.33 zo dňa 12.05.2017
12.05.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.33 zo dňa 12.05.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.33 zo dňa 12.05.2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Neschvaľuje žiadosť FK Vajnory o zmenu termínu stretnutia S6A, 18. kolo FK Vajnory "B" - FK Mariathal Bratislava. Žiadosť nie je v súlade s RS čl. 3.4 (chýba súhlas súpera).

Upozorňuje TJ Slávia Ekonóm na dodržiavanie SP čl. 56/f (zabezpečenie vhodnej miestnosti pre rozhodcov a delegátov zväzu, S6A, 17. kolo Ekonóm – Vajnory „B“).

Upozorňuje FK na SP článok 47 Štart hráča vo vzťahu k súpiske:

„(2) Za B-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-druţstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťaţného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-druţstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-druţstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa povaţuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.“

Upozorňuje, že MŠK Senec (seniori, S6A) odohrá svoje zostávajúce domáce stretnutia na umelej trávnatej ploche NTC Senec, z dôvodu prebiehajúcich prác pri výmene trávnika v NTC Senec (žiadosť MŠK Senec).

Upozorňuje FK, že FK Dúbravka (V. liga) odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 na umelej trávnatej ploche, adresa K Horánskej studni, Bratislava. Upozorňuje na prinesenie vhodnej obuvi pre umelý trávnik.

Upozorňuje FK a manažérov ISSF, že pri elektronickej žiadosti o zmenu termínu, času, resp. miesta stretnutia cez ISSF (cez detail stretnutia – nie typ všeobecného podania na komisiu)  je nutné  o podaní žiadosti informovať ŠTK ObFZ Ba – mesto prostredníctvom e-mailu na adrese pavolsuniar@gmail.com !

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohody:

SZM 26.kolo ŠK Slovan „C“ – MŠK Kráľová pri Senci dňa 31.05.2017 o 17,30 hod. ihr. Prievoz (ŠK Slovan Bratislava uhradí poplatok (30,-€).

SZM 34.kolo MFK Rusovce – FK Scorpions dňa 06.06.2017 o 17,00 hod. ihr. Rusovce.

MZM skupina o 7. - 12. miesto 1.kolo MŠK Iskra Petržalka „B“ – FK Vajnory dňa 17.05.2017 o 18,00 hod. ihr. ZŠ Budatínska.

Nariaďuje odohrať:

SZM 32.kolo FK Vajnory – ŠK Slovan „C“ dňa 06.06.2017 o 17,30 hod. ihr. Vajnory (ŠK Slovan Bratislava uhradí poplatok (30,-€).

SZM 31.kolo PFA ŠTK Šamorín – ŠK Nová Dedinka dňa 25.05.2017 o 17,30 hod. ihr. ŠTK Šamorín z dôvodu kolíze.

MZM skupina o 1. - 6. miesto 6.kolo PFA ŠTK Šamorín – SDM Domino „B“ dňa 10.06.2017 o 15,00 hod. ihr. ŠTK Šamorín z dôvodu kolíze.

Oznamuje:

Odkladá stretnutie SZM 33.kolo FK Scorpions – ŠK Tomášov na neurčito. Žiada kluby o doručenie dohody o novom termíne do 18.05.2017. Po tomto termíne nariadi nový termín KM.

Mužstvo FK Scorpions Bratislava odohrá všetky svoje domáce stretnutia v súťaži SZM na ihrisku TJ Jarovce Bratislava s platnosťou od 31.03.2017 do konca súťažného ročníka.

Od jarnej časti ročníka 2016/2017 bude FK Dúbravka hrávať svoje domáce stretnutia na umelej tráve. Žiadame hráčov hosťujúce družstvá aby prispôsobili obuv tomuto typu hracej plochy.

Žiada mužstvá v súťaži MZM aby si skontrolovali termíny domácich stretnutí z dôvodu prípadných kolízií

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Oznamuje, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 1.6.2017 (štvrtok) na atletickej dráhe Mladá Garda. Všetci rozhodcovia odovzdajú pri prezentácii lekársku prehliadku, nie staršiu ako 1 mesiac. Pozvánka bude zaslaná emailovou poštou.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

KAKAŠČIK K.

nedostatočný popis udeleného OT (S5A Dúbravka- Iskra)

KAKAŠČIK K.

nedostatočné vyjadrenie k zraneniu (S6A Karlova Ves- Jarovce)

KURINA M.

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči (MZM ŠK Hargašova Z. Bystrica - FK Rača Bratislava (B)

STOLÁRIK S.

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči (MZM FK Dúbravka - SDM Domino)

STOLÁRIK S.

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči (MZM - Rusovce - Blatné)

STOLÁRIK S.

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči (MZM - SDM Domino C -  Čunovo)

DOBROVIČ A.

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči ( MZM - Blatné - Kalinkovo)

DOBROVIČ A.

nesprávna formulácia udeleného OT - ČK. Zároveň nedostatočný popis zraneného hráča. V zápise je tiež potrebné vyplniť aj ostatné kolónky námietok a zranenia hráčov. (SZM - FK Slovan Most pri Bratislave - PFA ŠTK Šamorín)

BLAHO V.

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči, chýba vyplnený typ hracej plochy - UM, alebo PT ( MZM - MŠK Senec B - TJ Jarovce Bratislava)

BLAHO V.

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči, chýba vyplnený typ hracej plochy - UM, alebo PT ( MZM - Kráľová pri Senci - NMŠK B )

VÁNY M.

nedostatočný popis vylúčeného hráča (SZM - FK Dúbravka - Ivanka p/ Dunaji)

LEHUTA R.

chýba čas polčasovej prestávky (1.liga žiačok - Petržalka - D. Lužná)

VANEK A.

chýba meno maséra H (MD3R, Iskra - Pezinok)

 

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  12.–17.5. 2017 č. 23

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 22. kolo

13.5. 17.00 FK Dúbravka – Igram  Knopp, Bogdáň, Kramár; Brody (D) za BFZ 

14.5. 17.00 Jarovce – Krasňany  Kašper, Bočák Jo., Hegedüš; Bóc (D) za SFZ

14.5. 17.00 Miloslavov – Danubia H. Šúr  Volek, Orlíková (AR1) za Křivana, Harajbič; Vnuk

14.5. 17.00 N. Dedinka – Malinovo  Koštrna, Kravárik, Abrman; Ľupták (D) za BFZ

14.5. 17.00 NMŠK 1922 – Iskra Petržalka  Dúbravec, Uram (AR1) za Knoppa, Rataj; Líška (D) za BFZ

14.5. 17.00 Ch. Grob – K. Ves  Chalka, Ertel, Bogdáň; Koprla za (D)

Seniori VI. liga S6A – 18. kolo

12.5. 18.30 (PIATOK) MŠK Senec – Čataj  Ertel, Chalka, Uram; Šuniar (D) BFZ za Blechu

13.5. 17.00 D. Lužná „B“ – Hamuliakovo  Chalka (R) za Křivana, Orlíková, Ťažký; Žilavý VL.

14.5. 17.00 Z. Bystrica – FK The Dragons  Vanek (R) za Kormaníka, Dobrovič (AR1) za Vaneka, Ťažký; Minarovič

14.5. 17.00 Blatné – Ekonóm  Kramár, Blaho (AR1) za Matúša, Sopata; Žilavý VL.                  

14.5. 17.00 D. N. Ves „B“ – Kaplna  Križko, Šusták, Slyško (AR2) za Urama; Lônčík (D) SFZ za Koprlu

St. žiaci SZM – 26. kolo

13.5. 9.30 Rača „B“ – Domino „B“  Harajbič za (R)

13.5. 12.30 Ivanka p/D – Lamač  Harajbič (R) za Marczella

31.5. 17.30 (STREDA) Slovan „C“ – Kráľová p/S  Volek (Nový termín)

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 1.-6.miesto) – 1. kolo 

14.5. 10.00 Rusovce – PFA ŠTK Šamorín  Ertel

14.5. 14.30 Kalinkovo – Ivanka p/D  Harajbič

16.5. 17.00 (UTOROK) Domino „B“ – Hargašova Z. Bystrica  Volek

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 7.-12.miesto) – 1. kolo

13.5. 16.00 MŠK Senec „B“ Rača „B“  Blaho

14.5. 9.30 Lamač – Rovinka  Kramár

17.5. 18.00 (STREDA) Iskra Petržalka „B“ – Vajnory  Sopata

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 13.-18.miesto) – 1. kolo

13.5. 11.00 N. Dedinka – FK Dúbravka  Kašper

14.5. 10.00 Kráľová p/S – Šamorín Hamuliakovo  Koštrna

14.5. 10.00 Blatné – Čunovo  Dúbravec

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 19.-22.miesto) – 1. kolo

13.5. 10.30 Čataj – NMŠK 1922 „B“  Dúbravec

14.5. 14.30 Jarovce – Domino „C“  Hegedüš

Súťaže riadené BFZ

Prípravka PMA1 – 20. kolo

12.5. 16.00 (PIATOK) Vrakuňa – FC ŠTK Šamorín  Stolárik (R) za Pusztaia (Zmena hracieho dňa)

Prípravka PMB1 – 20.kolo

12.5. 18.00 (PIATOK) Vrakuňa – FC ŠTK Šamorín  Stolárik (R) za Pusztaia (Zmena hracieho dňa)

Prípravka PMC – 20. kolo

12.5. 17.00 (PIATOK) Vrakuňa – FC ŠTK Šamorín  Stolárik (R) za Pusztaia (Zmena hracieho dňa)

Prípravka PMA2 – 18. kolo

13.5. 9.00 FA Bratislava – N. Dedinka  (R) za Kurinu

Prípravka PMB2 – 18. kolo

13.5. 10.30 FA Bratislava – N. Dedinka  (R) za Kurinu

Prípravka PMA3 – 16. kolo

14.5. 15.00 Domino „C“ – FCA Petržalka  Kurina (R) za Dobroviča (HP Mamateyova)

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Seniori V. liga S5V – 22. kolo

13.5. 17.00 Jablonec – Zohor  Križko, Abrman, Volek; Blecha za ObFZ-m

 

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  16.–25.5. 2017 č. 24

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 23. kolo

20.5. 10.30 Iskra Petržalka – N. Dedinka  Chalka, Hegedüš, Orlíková; (D)

20.5. 17.00 FK Dúbravka – K. Ves  Vány, Uram, Křivan; Minarovič

21.5. 17.00 Ch. Grob – Jarovce  Kramár, Orlíková, Volek; (D)

21.5. 17.00 Igram – NMŠK 1922  Harajbič, Križko, Vanek; Koprla

21.5. 17.00 Danubia H. Šúr – Krasňany  Hegedüš, Ertel, Dúbravec; Blecha

Seniori VI. liga S6A – 19. kolo

19.5. 18.30 (PIATOK) MŠK Senec – Ekonóm  Volek, Kramár, Rataj; (D)

20.5. 17.00 D. Lužná „B“ – Z. Bystrica  Križko, Dúbravec, Sopata; Lehuta

20.5. 17.00 FK Mariathal – Blatné  Žilavý L., Volek, Ertel; Koprla

21.5. 17.00 Hamuliakovo – D. N. Ves „B“  Křivan, Uram, Vány; Vnuk

21.5. 17.00 Kaplna – Vajnory „B“  Knopp, Ťažký, Šusták; Minarovič

21.5. 17.00 Čataj – FK The Dragons  Kašper, Abrman, Kravárik; Žilavý VL.

St. žiaci SZM – 18. kolo – dohrávka

16.5. 17.00 (UTOROK) FK Dúbravka – Scorpions  Abrman, Vanek

St. žiaci SZM – 22. kolo – dohrávky

17.5. 17.00 (STREDA) Slovan „C“ – Lamač  Vanek

17.5. 17.00 (STREDA) Šamorín Hamuliakovo – Domino „B“  Bočák Jo. (HP Hamuliakovo)

17.5. 17.00 (STREDA) Most p/B – Kráľová p/S  Sopata

17.5. 17.30 (STREDA) Rača „B“ – Tomášov  Šusták, Stolárik

17.5. 17.30 (STREDA) N. Dedinka – Rusovce  Žilavý L.

St. žiaci SZM – 27. kolo

20.5. 10.00 Scorpions – Šamorín Hamuliakovo  Uram (HP Jarovce)

20.5. 10.30 Lamač – Tomášov  Kramár

20.5. 11.00 Kráľová p/S – Vajnory  Dúbravec

20.5. 12.00 Domino „B“ – Ivanka p/D  Volek

20.5. 14.00 MŠK Senec „B“ – Rača „B“  Dúbravec

21.5. 11.00 Most p/B – Slovan „C“  Križko

21.5. 12.30 FK Dúbravka – Rusovce  Abrman, Rataj

21.5. 14.30 Malinovo – N. Dedinka  Ertel, Hegedüš

St. žiaci SZM – 31. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) Šamorín Hamuliakovo – Vajnory  Bočák Jo.

24.5. 17.30 (STREDA) Scorpions – Rača „B“  Uram (HP Jarovce)

24.5. 17.30 (STREDA) Most p/B – Ivanka p/D  Chalka

24.5. 17.30 (STREDA) Kráľová p/S – Tomášov  Blaho

24.5. 17.30 (STREDA) Malinovo – Rusovce  Kašper

24.5. 17.30 (STREDA) FK Dúbravka – MŠK Senec „B“  Abrman

24.5. 17.30 (STREDA) Domino „B“ – Lamač  Volek  (Kolízia s MZM)

25.5. 17.30 (ŠTVRTOK) PFA ŠTK Šamorín – N. Dedinka  Marczell

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 1.-6.miesto) – 2. kolo

20.5. 10.00 Hargašova Z. Bystrica – Rusovce  Ťažký

21.5. 12.00 PFA ŠTK Šamorín – Kalinkovo  Marczell

21.5. 15.00 Ivanka p/D – Domino „B“  (R) za BFZ  

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 1.-6.miesto) – 3. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) Domino „B“ – PFA ŠTK Šamorín  Volek (Kolízia so SZM)

24.5. 17.30 (STREDA) Kalinkovo – Hargašova Z. Bystrica  Šusták

24.5. 17.30 (STREDA) Rusovce – Ivanka p/D  Pusztai

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 7.-12.miesto) – 2. kolo

21.5. 9.00 Vajnory – Lamač  Šusták

21.5. 10.00 Rovinka – MŠK Senec „B“  Slyško (HP Miloslavov)

21.5. 13.00 Rača „B“ – Iskra Petržalka „B“  Kravárik

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 7.-12.miesto) – 3. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) Lamač – Rača „B“  Vanek

24.5. 17.30 (STREDA) Iskra Petržalka „B“ – Rovinka  Uram

24.5. 17.30 (STREDA) MŠK Senec „B“ – Vajnory  Hegedüš

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 13.-18.miesto) – 2. kolo

20.5. 10.30 Čunovo – N. Dedinka  Kravárik

20.5. 11.00 Šamorín Hamuliakovo – Blatné  Sopata

20.5. 11.00 FK Dúbravka – Kráľová p/S  Vanek

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 13.-18.miesto) – 3. kolo

23.5. 17.30 (UTOROK) Kráľová p/S – Čunovo  Blaho

24.5. 17.30 (STREDA) N. Dedinka – Šamorín Hamuliakovo  Marczell

24.5. 17.30 (STREDA) Blatné – FK Dúbravka  Žilavý L.

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 19.-22.miesto) – 2. kolo

20.5. 10.00 NMŠK 1922 – Jarovce  Volek

21.5. 14.00 Domino „C“ – Čataj  Štepanovský (HP Mamateyova)

Ml. žiaci nadstavbová časť (o 19.-22.miesto) – 3. kolo

24.5. 17.30 (STREDA) NMŠK 1922 „B“ – Domino „C“  Križko

24.5. 17.30 (STREDA) Čataj – Jarovce  Dúbravec

Medzinárodný turnaj žiackych výberov družobných oblastných futbalových zväzov U14

18.5. 8.30-15.00 (ŠTVRTOK)  Křivan, Vanek, Uram, Kravárik, (HP FK Rača)

Súťaže riadené BFZ

Ml. dorast III. Liga MD3R – 23. kolo 

21.5. 14.30 MŠK Senec – Rača  Križko, Vanek za ObFZ-m (HP Igram)

I. liga žiačok BFZ – 17. kolo

21.5. 13.00 NMŠK 1922 – Sv. Jur  Šusták

21.5. 15.30 Slovan – FCA Petržalka  Kurina

Prípravka PMA1 – 25. kolo

18.5. 17.00 (ŠTVRTOK) FCA Petržalka – FC ŠTK Šamorín  Uram

18.5. 18.00 (ŠTVRTOK) Domino – FKP Dúbravka  Šusták

18.5. 18.00 (ŠTVRTOK) NMŠK 1922 – Vrakuňa  Kurina

18.5. 18.00 (ŠTVRTOK) K. Ves – MŠK Senec  Rataj

18.5. 18.00 (ŠTVRTOK) Rača – D. Lužná  Křivan

Prípravka PMA1 – 21. kolo

20.5. 9.00 D. N. Ves – FKP Dúbravka  Malovec Ro.

20.5. 10.00 D. Lužná – Vrakuňa  Malovec Ri.

20.5. 14.00 Rača – Inter  Malovec Ro.

21.5. 9.00 K. Ves – Domino  Stolárik

21.5. 9.00 FC ŠTK Šamorín – MŠK Senec  Marczell

21.5. 10.00 FCA Petržalka – Slovan  Lehuta

Prípravka PMA1 – 22. kolo – predohrávka

25.5. 16.30 (ŠTVRTOK) Slovan – K. Ves  Štepanovský

Prípravka PMB1 – 25. kolo

18.5. 17.00 (ŠTVRTOK) FCA Petržalka – FC ŠTK Šamorín  Pusztai

18.5. 17.00 (ŠTVRTOK) Domino – FKP Dúbravka  Šusták

18.5. 17.00 (ŠTVRTOK) D. N. Ves – Inter  Abrman

18.5. 17.00 (ŠTVRTOK) NMŠK 1922 „B“ – Vrakuňa  Kurina

18.5. 17.00 (ŠTVRTOK) K. Ves – MŠK Senec „B“  Rataj

18.5. 17.00 (ŠTVRTOK) Rača „B“ – D. Lužná  Křivan

Prípravka PMB1 – 21. kolo

20.5. 10.30 D. N. Ves – FKP Dúbravka  Malovec Ro.

20.5. 11.15 D. Lužná – Vrakuňa  Malovec Ri.

21.5. 15.15 Rača „B“ – Inter  Malovec Ro. (HP Drieňova)

21.5. 10.15 K. Ves – Domino  Stolárik

21.5. 10.00 FC ŠTK Šamorín – MŠK Senec „B“  Marczell

21.5. 11.00 FCA Petržalka – Slovan „B“  Lehuta

Prípravka PMB1 – 22.kolo – predohrávka

25.5. 17.30 (ŠTVRTOK) Slovan „B“ – K. Ves  Štepanovský

Prípravka PMC – 25. kolo

18.5. 18.00 (ŠTVRTOK) FCA Petržalka – FC ŠTK Šamorín  Ertel

18.5. 16.00 (ŠTVRTOK) Domino – FKP Dúbravka  Šusták

18.5. 16.00 (ŠTVRTOK) D. N. Ves – Inter  Abrman

18.5. 16.00 (ŠTVRTOK) NMŠK 1922 – Vrakuňa  Kurina

18.5. 16.00 (ŠTVRTOK) K. Ves – MŠK Senec „C“  Rataj

18.5. 16.00 (ŠTVRTOK) Rača – D. Lužná  Křivan

Prípravka PMC – 21.kolo

24.5. 16.30 (STREDA) D. N. Ves – FKP Dúbravka  Malovec Ro.

20.5. 11.15 D. Lužná – Vrakuňa  Šusták

20.5. 16.30 Rača – Inter  Malovec Ro.

21.5. 11.30 K. Ves – Domino  Stolárik

21.5. 11.00 FC ŠTK Šamorín – MŠK Senec „C“  Marczell

21.5. 11.00 FCA Petržalka – Slovan „C“  Pusztai

Prípravka PMC – 22. kolo – predohrávka

25.5. 17.30 (ŠTVRTOK) Slovan „C“ – K. Ves  Kurina

Prípravka PMA2 – 19. kolo

20.5. 9.00 K. Ves „B“ – FA Lafranconi  Kurina

20.5. 9.00 Iskra Petržalka – Domino „B“  Pusztai

20.5. 9.00 Vajnory – Hargašova Z. Bystrica  Volek

20.5. 9.30 Ivanka p/D – FA Bratislava  (R)

21.5. 11.00 FK Dúbravka – N. Dedinka  Rataj

Prípravka PMB2 – 19. kolo

20.5. 10.15 K. Ves „B“ – FA Lafranconi  Kurina

20.5. 9.00 Iskra Petržalka – Domino „B“  Štepanovský

20.5. 10.30 Vajnory „B“ – Hargašova Z. Bystrica  Volek

20.5. 11.00 Ivanka p/D – FA Bratislava  (R)

21.5. 9.30 FK Dúbravka – N. Dedinka  Rataj

Prípravka PMA3 – 17. kolo

20.5 11.00 Rusovce – Domino „C“  Lehuta

20.5. 12.00 Scorpions – FK Mariathal „C“  (R) (HP Jarovce)

21.5. 10.00 Jarovce – Čunovo  Štepanovský

21.5. 10.00 FCA Petržalka – Lamač Pusztai

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 27. kolo

20.5. 17.00 Ivanka p/D – N. Dedinka  Knopp, Bočák Jo.

21.5. 9.30 Rovinka – CFK Pezinok  Chalka, Knopp, Žilavý L.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 131: Ján Medvec 1126612 (FK Dúbravka, S5A), vylúčený za kopnutie súpera v PU bez úmyslu hrať s loptou. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 45/1,2a DP, od 7.5.2017.(10.-€)

U. č. 132: Lukáš Janky 1304245 (FK Dúbravka, SZM), vylúčený za kopnutie súpera v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 8.5.2017. (5.-€)

U. č. 133: Mathias Lembakoali 1356328 (FK Slovan Most pri BA, SZM), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v NH. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 45/1,2a DP, od 8.5.2017.(5.-€)

U. č. 134: Peter Lajda 1253438 (FK Dúbravka, S5A), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 10.5.2017.(10.-€)

U.č. 135: Milan Kollár 1218865 (FK Dúbravka, S5A), vylúčený za podrazenie súpera nadmernou silou v NH. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 10.5.2017. (10.-€)

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.136: Jozef Kovašich 1198781 (TJ Jarovce, S5A), od 8.5.2017.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:  

U. č. 137: Tomáš Štefan 1192943(ŠKO Miloslavov, S5A), od 7.5.2017.(10.-€)

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 138: Martin Debrecký 1233833 ( ŠK Krasňany). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a žiadosť zamieta. (10.-€)

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-M, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 

Prečítané: 194x