Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.2 zo dňa 14.07.2017
14.07.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.2 zo dňa 14.07.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.2 zo dňa 14.07.2017

SEKRETARIÁT

Žiada rozhodcov a delegátov OBFZ BA-M, aby do 31.7.2017 prostredníctvom ISSF (Môj účet) generovali platby členského člena SFZ a uhradili ich. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2017.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Opätovne žiada FK The Dragons o zaslanie súhlasného stanoviska vlastníka hracej plochy ako aj ostatných priestorov (šatne pre domáce družstvo, súpera a delegované osoby), kde odohrajú svoje domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2017/2018, v termíne do 19. júla 2017, na sekretariát ObFZ Ba – mesto.

Opätovne žiada FK The Dragons o zaslanie presnej špecifikácie priestorov šatní pre domáce družstvo, súpera a delegované osoby, pre domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2017/2018, v termíne do 19. júla 2017, na sekretariát ObFZ Ba – mesto.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Letný seminár rozhodcov a delegátov sa bude konať 3.8.2017 (štvrtok) od 16:00h v Aule SZTK, Dom športu, Junácka 6, Bratislava. Pozvánka a program seminára boli zaslané emailovou poštou. Účasť na seminári je povinná.

 

Prečítané: 171x