Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.14 zo dňa 06.10.2017
06.10.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.14 zo dňa 06.10.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.14 zo dňa 06.10.2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Kontumuje stretnutie S5A, 8. kolo FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – MŠK Senec v pomere 0:3 podľa SP. čl. 82, odsek 1, písmeno f v zmysle SP čl. 43, odstavec 3, písmeno b (neoprávnený štart Michal Habai, reg. č. 1155218, FK ŠK Danubia Hrubý Šúr).

Eviduje podnet podaný ŠK Hamuliakovo dňa 02. 10. 2017 prostredníctvom ISSF. Listom zo dňa 04. 10. 2017 žiada SFZ (Matrika – p. Sládkovič) o stanovisko k registrácii hráča Martin Cseh, registračné číslo 1391622, FK Mariathal Bratislava.

Neschvaľuje žiadosť ŠK Hamuliakovo o zmenu termínu S6A, 7. kolo ŠK Hamuliakovo – SDM Domino „B“. Žiadosť nie je v súlade s RS ObFZ Ba -mesto čl. 3.

Oznamuje zmenu farby dresov TJ Jarovce na domáce stretnutia: dresy - biela, trenírky - zelená, štulpne – zelená; náhradná sada: dresy – čierno- zelená, trenírky - zelená, štulpne – zelená.

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

MŠK Senec:

Patrik Várady – lekárska prehliadka platná do 26. 1. 2018

Filip Rybanský – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

Matej Badinský – lekárska prehliadka platná do 3. 5. 2018

Dominik Špalek – lekárska prehliadka platná do 18. 5. 2018

Patrik Šušla – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

NMŠK Bratislava:

Pavol Kriš - lekárska prehliadka platná do 17. 07. 2018

SDM Domino:

Richard Ivantyšyn - lekárska prehliadka platná do 1. 8. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM 3.kolo FK Dúbravka – MŠK Senec „C“ dňa 11.11.2017 o 09,15 hod. ihr. FK Dúbravka (MŠK Senec uhradí poplatok 30,-€).

SZM 8.kolo MŠK Senec „B“ – FK Dúbravka dňa 22.10.2017 o 10,00 hod. ihr. Réca (FK Dúbravka uhradí poplatok 30,-€).

SZM 9.kolo FK Dúbravka – NMŠK 1922 Bratislava „B“ dňa 07.10.2017 o 12,00 hod. ihr. FK Dúbravka (FK Dúbravka uhradí poplatok 20,-€).

SZM 10.kolo FC Petržalka „C“ – FK Dúbravka dňa 15.10.2017 o 10,00 hod. ihr. FC Petržalka akadémia.

MZM A 8.kolo FK Scorpions – PFA ŠTK Šamorín „B“ dňa 01.10.2017 o 10,30 hod. ihr. Jarovce (PFA ŠTK Šamorín uhradí poplatok 30,-€).

MZM A 9.kolo PFA ŠTK Šamorín – FC Ružinov dňa 08.10.2017 o 13,00 hod. ihr. ŠTK Šamorín (PFA ŠTK Šamorín uhradí poplatok 30,-€).

MZM A 10.kolo FC Ružinov – FA Lafranconi FTVŠ UK dňa 15.10.2017 o 13,00 hod. ihr. FC Ružinov (FA Lafranconi FTVŠ UK uhradí poplatok 20,-€).

Oznamuje:

Oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XX. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2007 (nar. 1.1.2007 a mladší) a ročník 2009 (nar. 1.1.2009 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018 (10.12., 17.12., 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 11.2. a 18.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 19. 11. 2017, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,€- za každé družstvo prihlásené do turnaja na číslo účtu 20126225/6500 (IBAN:SK42 6500 0000 0000 2012 6225) poštovou poukážkou ObFZ Bratislava – mesto s VS 222 do poznámky uviesť názov Mužstva, alebo bankovým prevodom. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2017 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Nariaďuje mužstvu FK Scorpions (MZM A) skontrolovať termíny svojich domácich stretnutí a prijať opatrenia, aby sa zabránilo kolíziám stretnutí na HP v Jarovciach.

Upozorňuje mužstvá v súťaži MZM B, že mužstvo MŠK Senec „B“ má v prípade nepriaznivého počasia schválenú UT NTC Senec (v rovnakom UHČ).

Hráči nehrajúci na RP (SP čl. 43/3):

4.kolo MZM A

Milan Jakubík – RP predložený

Filip Žitňan – RP predložený

Peter Kubáň – RP predložený

Nicolas Mališ – RP predložený

Denys Lapin – RP predložený

KOMISIA ROZHODCOV:

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  6.–8.10. 2017 č. 9

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 9. kolo

6.10. 19.00 (PIATOK) MŠK Senec – Miloslavov  Vány, Ertel (AR1) za Kravárika, Vanek; Lônčík (D) za SFZ (Zmena UHČ)

7.10. 10.30 Krasňany – Danubia H. Šúr  Lacena, Knopp, Šusták (AR1) za Bogdáňa; Blecha

8.10. 15.30 NMŠK 1922 – N. Dedinka  Koštrna, Rataj, Villalba; Koprla za (D)

8.10. 15.30 FK Dúbravka – D. N. Ves „B”  Bohun (R) za BFZ , Straka M., Uram, Ľupták (D) za BFZ

8.10. 15.30 Ch. Grob – Malinovo  Vanek, Ertel (AR1) za Kravárika, Vány; Šuniar

Seniori VI. Liga S6A – 6. kolo

7.10. 15.30 FK The Dragons – Hamuliakovo  Kakaščik (R) za Dúbravca, Abrman, Straka M.; Koprla

7.10. 15.30 Domino „B” – FK Mariathal  Bogdáň (R) za Kuzmovú, Kuzmová (AR1) za Koštrnu, Vilallba; Žilavý VL. za (D)

8.10. 15.30 Tomášov „B” – Z. Bystrica  Chalka, Gajdošík, Ťažký; (D) za Koprlu

St. žiaci SZM – 9. kolo

7.10. 12.00 FK Dúbravka – NMŠK 1922 „B”  Ertel (R) za Ványho (Zmena dňa)

7.10. 11.00 Kráľová p/S – Z. Bystrica  Križko (R) za Kravárika

8.10. 10.00 N. Dedinka – Ružinov  Kuzmová (R) za Valka

Ml. žiaci MZM A – 9. kolo

8.10. 13.00 PFA ŠTK Šamorín „B” – Ružinov  (R) (Zmena UHČ)

Ml. žiaci MZM B – 9. kolo

7.10. 9.30 Sv. Jur „D” – Domino „B”  Kakaščik (R) za Križka

7.10. 12.00 MŠK Senec „B” – Čunovo  Vány (R) za Križka 

Súťaže riadené BFZ

Ml. dorast MD3R – U17 – Skupina „B“– 9. kolo

7.10. 13.30 Domino „A“ – MŠK Senec  Vanek (R) za Koštrnu, Villalba za ObFZ-m

Prípravka PMA1 – 6. kolo

7.10. 9.00 D. N. Ves – Rača  Stolárik (Nehrá sa)

Prípravka PMA1 – 13. kolo

10.10. 17.00 (UTOROK) D. N. Ves – Ivanka  p/D   Šafárik (Nehrá sa)

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  10.–19.10. 2017 č. 10

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 10. kolo

15.10. 15.00 N. Dedinka – Vajnory „B“  Straka M., Vány, Koštrna; Vnuk

15.10. 15.00 Igram – Jarovce  Ertel, Dobrovič, Uram; Minarovič  

15.10. 15.00 Malinovo – Iskra Petržalka  Bogdáň, Dúbravec, Stolárik; (D)  

15.10. 15.00 Danubia H. Šúr – Ch.Grob  Gajdošík, Štepanovský, (AR2); Lehuta

15.10. 15.00 Miloslavov – Krasňany  Bočák Jo., Kravárik, Malovec Ri.; Žilavý VL

15.10. 15.00 D. N. Ves „B“ – MŠK Senec  Knopp, Kuzmová, (AR2); (D)

15.10. 15.00 NMŠK 1922 – FK Dúbravka  Křivan, Vanek, (AR2); (D)

Seniori VI. Liga S6A – 7. kolo

15.10. 14.00 FK Mariathal – Kaplna  Šusták, (AR1), (AR2); (D)

15.10. 15.00 Blatné – Tomášov „B“  Chalka, (AR1), (AR2); (D)

15.10. 15.00 Ekonóm – Čataj  Ťažký, (AR1), (AR2); (D)

15.10. 15.00 Hamuliakovo – Domino „B“  Rataj, Križko, (AR2);  Koprla

15.10. 15.00 Z.Bystrica – FK The Dragons  Abrman, (AR1), (AR2); (D)

St. žiaci SZM –15. kolo

11.10. 15.30 (STREDA) Ivanka p/D – Rusovce  Marczell

11.10. 15.30 (STREDA) Kráľová p/S – FK Dúbravka  Bogdáň

11.10. 15.30 (STREDA) N. Dedinka – FC Petržalka „C“  Dobrovič

11.10. 15.30 (STREDA) Jarovce – NMŠK 1922 „B”  Uram

11.10. 15.30 (STREDA) PFA ŠTK Šamorín „B” – MŠK Senec „B”  Šusták

11.10. 15.30 (STREDA) Most p/B – Lamač  Kuzmová

11.10. 15.30 (STREDA) MŠK Senec „C” – Malinovo  Dúbravec (HP Čataj)

11.10. 15.30 (STREDA) Ružinov – Z. Bystrica  Malovec Ro., Ufnár

St. žiaci SZM –10. kolo

14.10. 9.30 Ružinov – Jarovce  Straka M.

14.10. 10.00 MŠK Senec „C“ – PFA ŠTK Šamorín „B“  Dúbravec (HP Čataj)

14.10. 10.00 MŠK Senec „B“ – Kalinkovo  Bogdáň

14.10. 10.45 Lamač – Ivanka p/D  Kravárik

14.10. 11.30 Z. Bystrica – N. Dedinka  Ťažký

15.10. 10.00 Malinovo – Kráľová p/S  Dúbravec, Stolárik

15.10. 10.00 NMŠK 1922 „B“ – Rusovce  Ťažký

15.10. 10.00 FC Petržalka „C“ – FK Dúbravka  Lehuta

St. žiaci SZM –14. kolo

18.10 15.00 (STREDA) Z. Bystrica – MŠK Senec „C“  Ťažký

18.10. 15.00 (STREDA) Malinovo – Most p/B   Marczell

18.10. 15.00 (STREDA) Lamač – PFA ŠTK Šamorín „B“  Rataj

18.10. 15.00 (STREDA) MŠK Senec „B“ – Jarovce   Dobrovič    

18.10. 15.00 (STREDA) NMŠK 1922 „B“ – N. Dedinka   Křivan

18.10. 15.00 (STREDA) FC Petržalka „C“ – Kráľová p/S  Malovec Ri.

18.10. 15.00 (STREDA) FK Dúbravka – Ivanka p/D  Abrman

18.10. 15.00 (STREDA) Rusovce – Kalinkovo  Uram

Ml. žiaci MZM A – 2. kolo – dohrávka

11.10. 15.30 (STREDA) NMŠK 1922 „B” – Scorpions  Malovec Ri.

Ml. žiaci MZM A – 10. kolo

14.10. 10.00 Vajnory „B“ – Malinovo  Križko

14.10. 11.00 FK Dúbravka „B“ – PFA ŠTK Šamorín „B“  Ufnár

14.10. 13.00 Scorpions – Tomášov  Lehuta

15.10. 11.00 Ch. Grob – Kráľová p/S  Šusták

15.10. 11.45 NMŠK 1922 „B“ – Rusovce  Křivan        

15.10. 13.00 Ružinov – FA Lafranconi  Vanek

Ml. žiaci MZM B – 10. kolo

14.10. 9.30 FK Dúbravka – Blatné  Ufnár

14.10. 10.30 Jarovce – Rovinka  Lehuta

15.10. 9.30 Lamač – Sv. Jur „D“  Abrman

15.10. 9.30 Čunovo – Z. Bystrica  Uram

15.10. 13.00 Miloslavov – Vajnory „A“  Malovec Ri.

15.10. 13.30 FC Petržalka „D“ – MŠK Senec „B“  (R)

Súťaže riadené BFZ

Prípravka PMA1 – 13. kolo

10.10. 17.00 (UTOROK) Rača – CFK Pezinok  (R)

10.10. 17.00 (UTOROK) FC ŠTK Šamorín – FA Lafranconi  (R)    

10.10. 18.00 (UTOROK) FC Malacky – PŠC Pezinok  (R) za ObFZ-v

10.10. 18.00 (UTOROK) FKP Dúbravka – Vrakuňa Vanek

10.10. 18.00 (UTOROK) D. Lužná – NMŠK 1922   Bočák Jo.

10.10. 18.00 (UTOROK) Rovinka – MŠK Senec  Marczell

Prípravka PMA1 – 7. kolo

14.10. 9.00 Rača – PFA ŠTK Šamorín  Šafárik

14.10. 9.00 D. Lužná – Rovinka  Bočák Jo.

14.10. 9.30 FC Malacky – FA Lafranconi (R) za ObFZ-v

14.10. 11.00 CFK Pezinok – Ivanka p/D  (R) za ObFZ-v

14.10. 11.30 Vrakuňa – MŠK Senec  Malovec Ro.

15.10. 13.00 NMŠK 1922 – PŠC Pezinok  (R)

Prípravka PMB1 – 13. kolo

10.10. 17.00 (UTOROK) Rača – CFK  Pezinok  Křivan

10.10. 17.00 (UTOROK) FC ŠTK Šamorín – FA  Lafranconi  (R)

10.10. 18.00 (UTOROK) FC Malacky – PŠC  Pezinok  (R) za ObFZ-v

10.10. 17.00 (UTOROK) FKP Dúbravka – Vrakuňa  Ťažký

10.10. 17.00 (UTOROK) D. Lužná – NMŠK  1922  Bočák Jo.

10.10. 17.00 (UTOROK) Rovinka – MŠK  Senec  Marczell  

Prípravka PMB1 – 7. kolo

14.10. 10.15 Rača – PFA ŠTK Šamorín  Šafárik

14.10. 10.15 D. Lužná – Rovinka  Bočák Jo.

14.10. 9.30 FC Malacky – FA Lafranconi (R) za ObFZ-v

14.10. 12.15 CFK Pezinok – Ivanka p/D  (R) za ObFZ-v

14.10. 10.15 Vrakuňa – MŠK Senec  Malovec Ro.

15.10. 12.00 NMŠK 1922 – PŠC Pezinok  (R)

Prípravka PMB1 – 3. kolo – dohrávka

17.10. 16.00 (UTUROK) NMŠK 1922 – FC ŠTK Šamorín  Sopata

Prípravka PMC1 – 1. kolo – dohrávka

12.10. 16.00 (STVRTOK) Vrakuňa – D. Lužná  Malovec Ri.

Prípravka PMC1 – 13. kolo

10.10. 16.00 (UTOROK) Rača – CFK  Pezinok  Křivan

10.10. 17.00 (UTOROK) D. N. Ves – Ivanka  p/D  Šafárik

10.10. 16.00 (UTOROK) FC ŠTK Šamorín – FA  Lafranconi  (R)

10.10. 16.00 (UTOROK) FC Malacky – PŠC  Pezinok  (R) za ObFZ-v

10.10. 16.00 (UTOROK) FKP Dúbravka – Vrakuňa  Vanek

10.10. 16.00 (UTOROK) D. Lužná – NMŠK  1922  Bočák Jo.

10.10. 16.00 (UTOROK) Rovinka – MŠK  Senec  Marczell

Prípravka PMC1 – 7. kolo

14.10. 11.30 Rača – PFA ŠTK Šamorín  Šafárik

14.10. 11.30 D. Lužná – Rovinka  Bočák Jo.

14.10. 11.30 FC Malacky – FA Lafranconi (R) za ObFZ-v

14.10. 13.30 CFK Pezinok – Ivanka p/D  (R) za ObFZ-v

14.10. 9.00 Vrakuňa – MŠK Senec  Malovec Ro.

14.10. 15.00 FKP Bratislava – D. N. Ves  (R)

15.10. 11.00 NMŠK 1922 – PŠC Pezinok  (R)

Prípravka PMA2 – 7. kolo

14.10. 9.00 Z. Bystrica – Inter „B“  (R)

14.10. 9.30 Miloslavov – Iskra Petržalka  (R)

14.10. 10.00 NMŠK 1922 „B“ – FK Dúbravk(R)

16.10. 17.00 (PONDELOK) Domino „B“ – Vajnory  (R)

Prípravka PMB2 – 7. kolo

14.10. 10.15 Z. Bystrica – Inter „B“  (R)

14.10. 11.00 Miloslavov – Iskra Petržalka  (R)

14.10. 11.00 NMŠK 1922 „B“ – FK Dúbravka  (R)

16.10. 16.00 (PONDELOK) Domino „B“ – Vajnory „B“  (R)

Prípravka PMC2 – 6. kolo

12.10. 17.00 (ŠTVRTOK) Inter „B” – Rohožník  Ufnár

Prípravka PMC2 – 7. kolo

14.10. 10.15 Kalinkovo – Báhoň  (R)

15.10. 9.30 N. Dedinka – Inter „B“  (R)

15.10. 10.30 Stupava – Závod  (R) za ObFZ-v

15.10. 11.00 Bernolákovo – Malinovo  (R)

Prípravka PMA3 –3. kolo – dohrávka

12.10. 16.00 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – Lamač  (R)

Prípravka PMA3 – 7.kolo

14.10. 10.00 FK Mariathal – Jarovce  (R)

14.10. 15.00 Scorpions – Vrakuňa  (R)

15.10. 10.00 Rusovce – FC ŠTK Šamorín „B“  (R)

15.10. 11.00 Čunovo – FC Petržalka „B“  (R)

15.10. 15.00 Domino „C“ – Lamač  (R)

Prípravka PMA3 – 8.kolo

19.10. 16.00 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – FK Mariathal  (R)

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 8. kolo

14.10. 10.00 Most p/B – V. Leváre  Chalka, Křivan, Ertel 

14.10. 10.30 N. Dedinka – Rovinka  Križko, Vány, Knopp

15.10. 13.00 CFK Pezinok – Budmerice  (R) za BFZ, (AR1) za BFZ

15.10. 13.00 Ekonóm – Častá  Ťažký

Oznamy:

KRaD upozorňuje delegované osoby:

- na dôslednú kontrolu údajov v elektronickom zápise o stretnutí. Nie je prípustné uskutočňovať taký počet dodatočných úprav.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

LEHUTA R.

Skutočnosti uvedené v poznámke patria do záznamu rozhodcu. Pokiaľ nie je možné uviesť funkcionárov a členov realizačného tímu do ZoS, je povinnosťou R uviesť ich mená a dátumy narodenia do poznámky rozhodcu. ( MZM Scorpions - Šamorín)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 30: Martin Debrecký 1233833 (ŠK Krasňany, S5A), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti. Po vylúčení sa správal naďalej hrubo nešportovo, keď poškodil dvere na hráčskej kabíne.  DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 45/2a a 47/1c,2c DP, od 2.10.2017. DK ukladá menovanému nahradiť poškodenému klubu škodu spôsobenú disciplinárnym previnením.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 31: Peter Kocka 1161488 (ŠK Hamuliakovo, S6A), od 2.10.2017.

U. č. 32: Lukáš Durmik 1173799 (MFK Slovan Záhorská Bystrica, S6A), od 2.10.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č  33: Ernest Molnár 1165681 (ŠK Hamuliakovo, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o odpustenie DS uloženej U.č. 24 a zamieta ju.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu OBFZ BA-mesto, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 389x