Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.1 zo dňa 07.07.2017
10.07.2017, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.1 zo dňa 07.07.2017

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.1 zo dňa 07.07.2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

V prípade, že FK v ISSF prihláške do súťaží S5A, S6A nenahlásil HČ domácich stretnutí, bude mu pridelený HČ Ne UHČ.

Začiatok súťaže S5A v súťažnom ročníku 2017/18 je stanovený na 12. - 13. augusta 2017.

Začiatok súťaže S6A v súťažnom ročníku 2017/18 je stanovený na 2. – 3. septembra 2017.

Žiada FK The Dragons o zaslanie súhlasného stanoviska vlastníka hracej plochy ako aj ostatných priestorov (šatne pre domáce družstvo, súpera a delegované osoby), kde odohrajú svoje domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2017/2018, v termíne do 12. júla 2017, na sekretariát ObFZ Ba – mesto.

Žiada FK The Dragons o zaslanie presnej špecifikácie priestorov šatní pre domáce družstvo, súpera a delegované osoby, pre domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2017/2018, v termíne do 12. júla 2017, na sekretariát ObFZ Ba – mesto.

Prečítané: 156x