NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017
08.09.2017, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 25.09.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

vrámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Viktor KOCIÁN        FK Rača                                  Adam TITKA            MŠK Iskra Petržalka

Viktor DROZD          FK Rača                                  Michal HARGAŠ       NMŠK 1922 BA

Juraj ŠTIBRÁNY      FK Rača                                  Filip DIDEK               MFK Záh. Bystrica

 

Dominik GAÁL          FK Rača                                  Peter RIGO                ŠK Vrakuňa

 

Samuel TÓTH           MŠK Iskra Petržalka               Juraj MESÁROŠ       ŠK Vrakuňa

 

Dennis POŽGAY       MFK Záh. Bystrica                 Raphael POKORNÝ FKP Dúbravka

 

Náhradníci:

Jakub FEGYVERES MFK Rusovce                         Matej SMATANA      FK Rača

Matúš KOLLÁR        MŠK Iskra Petržalka               Janko HLPKA                       MŠK Iskra Petržalka

Radovan GAJDOŠ    MŠK Iskra Petržalka

 

RT:

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Mikuláš Marci

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

 

 Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 25.09.2017 o 16:15 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:00 - 18:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Mikuláš Marci 0918373737. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 104x