NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017
02.10.2017, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 9.10.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

v rámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Matej SMATANA      FK Rača                                  Matej PRAVDA         FKP Dúbravka

Michal SCHMUCK   FK Rača                                  Michal HARGAŠ       NMŠK 1922 BA

Adrián HÚDEK         FKP Dúbravka                      Jakub KOTVAS        TJ Jarovce Bratislava

 

Jakub FEGYVERES MFK Rusovce                         Peter RIGO                ŠK Vrakuňa

 

Samuel TÓTH         MŠK Iskra Petržalka                 Juraj MESÁROŠ       ŠK Vrakuňa

 

Adam TITKA             MŠK Iskra Petržalka               Max HOEVENAARS       MFK Rusovce

 

Náhradníci:

Filip MURGÁČ          MFK Rusovce                         Juraj ŠTIBRÁNY      FK Rača

Viktor KOCIÁN        FK Rača                                  Branislav HLÁSNIK MŠK Iskra Petržalka

Radovan GAJDOŠ    MŠK Iskra Petržalka

 

RT:    

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Mikuláš Marci

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

 

 Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 9.10.2017 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 - 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Mikuláš Marci 0918 373 737. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 118x