NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017
08.09.2017, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 25.09.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

vrámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Martin UČEŇ             FKP Dúbravka                         Timur IVAK              FKP Dúbravka        

Michal HUDEC            FK Lamač                               Hugo ŽÁK                 FKP Dúbravka

Branislav BRIDZIK  FK Lok. DNV                             Matúš KNAP                FK Rača            

 

Lukáš KANIANSKY FK Lok. DNV                            Adam TAUFER         FK Rača            

 

Arťom HANZEL    FK Lok. DNV                               Filip PIAČEK                      Záhorská Bystrica       

 

Jakub DRLIČIAK    ŠK Vrakuňa                             Samuel PROKOP      Záhorská Bystrica

 

Náhradníci:

Filip POLÁK              FK Lamač                               Peter FRATRIČ        NMŠK BA      

Jerguš BALÁŽIK      NMŠK BA                              Lukáš ZEMAN          Iskra Petržalka

 

RT:

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Ján Hullman     

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

 

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 25.09.2017 o 16:15 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:00 - 18:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: J. Hullman - 0907 594 669. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 100x