NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017
02.10.2017, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1.2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 09.10.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

v rámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Patrik AKSAMIT      FK Rača                                  Lukáš ZEMAN          Iskra Petržalka        

Erik VALENTIN            FK Dúbravka                          Hugo ŽÁK                 FKP Dúbravka

Samuel ČERNÁK      FK Dúbravka                          Orion PASTUCHA    FK Rača            

 

Lukáš MALOVEC            FK Vajnory                       Tomáš KURTI           TJ Jarovce BA   

 

Peter FRATRIČ     NMŠK 1922 BA                           Filip POLÁK             FK Lamač              

 

Jakub DRLIČIAK         ŠK Vrakuňa                          Samuel PROKOP      Záhorská Bystrica

 

Náhradníci:

Michal HUDEC         FK Lamač                               Timur IVAK              FKP Dúbravka

Jerguš BALÁŽIK      NMŠK 1922 BA                     Michal MIKUŠ          Iskra Petržalka

 

RT:

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Ján Hullman     

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

 

 Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.10.2017 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 - 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:15 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: J. Hullman - 0907 594 669. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 146x