NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017
08.09.2017, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.09.2017

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 25.09.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

vrámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Denis JEHLÁR          MŠK Iskra Petržalka               Michal MEŠKO         FK Vajnory

Alex ŠVEC                 ŠK Vrakuňa BA                      Jakub FUSEK                        MŠK Iskra Petržalka

Samuel BODICS        TJ Čuňovo                              Šimon OBERNAUER            FK Rača BA

Tomáš JURIŠTA       NMŠK 1992 BA                     Adam POLÁK                       ŠK Vrakuňa BA

Matej FABŠO            FK Rača BA                           Artur VYDARENÝ   FKP Dúbravka BA

Lukáš FARKAŠ         NMŠK 1922 BA                      Matej ĎURICA        ŠK Záh. Bystrica

 

Náhradníci:

Ivan VERČINSKÝ    FK Rača BA                           Dávid KALMÁR       ŠK Vrakuňa BA

Viliam ALMÁŠI         FK Rača BA                            Jonáš DUBINA          MŠK Iskra Petržalka

Dominik HUBAY       MFK Rusovce                         Samuel REŽNÝ         FK Rača BA

 

RT:

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Anton Daniel     

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 25.09.2017 o 16:15 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:00 - 18:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Daniel - 0904 273 307. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 168x