NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017
02.10.2017, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 09.10.2017

N O M I N Á C I A   

 

hráčov nar. 1.1. 2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 9.10.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

v rámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Martin UHLÁR             MŠK Iskra Petržalka                Michal MEŠKO                        FK Vajnory

Marek ČAJKOVIČ        ŠK Vrakuňa BA                       Jonáš DUBINA                       MŠK Iskra Petržalka

Samuel BODICS         TJ Čuňovo                              Viliam ALMÁŠI                        FK Rača BA

Tomáš JURIŠTA         NMŠK 1992 BA                       Jakub JANČOK           FKP Dúbravka BA

Samuel REŽNÝ           FK Rača BA                            Samuel BORGUĽA      ŠK Vrakuňa BA

Samuel DEMJÉN          NMŠK 1922 BA                        Matej ĎURICA                       ŠK Záhorská Bystrica              

 

Náhradníci:

Denis JEHLÁR           MŠK Iskra Petržalka                 Alex ŠVEC                  ŠK Vrakuňa BA

Dominik HUBAY         MFK Rusovce                          Artur VYDARENÝ       FKP Dúbravka BA

RT:

Tréner:                             Anton Daniel                                     Šéftréner výberov:       Walter Rischer 

Tréner brankárov:   Tomáš Pažitka                        Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

 

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 9.10.2017 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 - 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Anton Daniel 0904 273 307. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 193x