Aktív klubov ObFZ Bratislava-mesto
31.07.2017, Jozef Pavlík

Aktív klubov ObFZ Bratislava-mesto

Aktív klubov ObFZ Bratislava-mesto

Pozývame Vás

na AKTÍV KLUBOV,

ktorý sa uskutoční dňa 09. augusta 2017  (streda) o 17:00 hod.

v  aule Domu športu na Junáckej ul.  v Bratislave.

 

PROGRAM AKTÍVU

1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/17 –ŠTK a KM ObFZ Ba - mesto

3. Informácia o súťažnom ročníku 2017/18 –ŠTK a KM ObFZ Ba - mesto

4. Diskusia

5. Záver

 

Pavol Šuniar v. r.

predseda ŠTK ObFZ Bratislava - mesto

Prečítané: 93x