Športovo-technická komisia
BAm-STK-2017/2018-0053
RP
Eviduje podnet podaný FK The Dragons dňa 10. 10. 2017 prostredníctvom ISSF. ŠTK listom zo dňa 04. 10. 2017 žiada SFZ (Matrika – p. Sládkovič) o stanovisko k registrácii hráča Martin Cseh, registračné číslo 1391622, FK Mariathal Bratislava.
Rozhodnutie: BAm-STK-2017/2018-0053
Klub: FK The Dragons
Dátum zaevidovania: 10.10.2017 20:55
Dátum vyriešenia: 10.10.2017 20:55
Stav: Vyriešené