Športovo-technická komisia
BAm-STK-2017/2018-0001
Hracia plocha
Žiada FK The Dragons o zaslanie súhlasného stanoviska vlastníka hracej plochy ako aj ostatných priestorov (šatne pre domáce družstvo, súpera a delegované osoby), kde odohrajú svoje domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2017/2018, v termíne do 12. júla 2017, na sekretariát ObFZ Ba – mesto. Žiada FK The Dragons o zaslanie presnej špecifikácie priestorov šatní pre domáce družstvo, súpera a delegované osoby, pre domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2017/2018, v termíne do 12. júla 2017, na sekretariát ObFZ Ba – mesto.
Rozhodnutie: BAm-STK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 04.07.2017 18:01
Dátum vyriešenia: 04.07.2017 18:02
Stav: Vyriešené