Športovo-technická komisia
BAm-STK-2016/2017-0026
Kontumácia
Kontumuje stretnutie S5A, 14. kolo OŠK Chorvátsky Grob – FA Bratislava v pomere 3:0 podľa SP čl. 82, odstavec 1/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). Podľa RS čl. 3.5 uhradí FA Bratislava poriadkovú pokutu 200,- EUR.
Rozhodnutie: BAm-STK-2016/2017-0026
Dátum zaevidovania: 20.03.2017 20:13
Dátum vyriešenia: 20.03.2017 20:14
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kontumuje stretnutie S5A, 14. kolo OŠK Chorvátsky Grob – FA Bratislava v pomere 3:0 podľa SP čl. 82, odstavec 1/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). Podľa RS čl. 3.5 uhradí FA Bratislava poriadkovú pokutu 200,- EUR. 200 EUR 20.03.2017 20:14