Športovo-technická komisia
Členovia
Mária Krčová
Dušan Štofik
Tajomníci
Rozhodnutia
BAm-STK-2018/2019-0015Start hraca - seniori S5A, S6A - 5. a 6. liga
BAm-STK-2018/2019-0014VIDEOZÁZNAM V. liga
BAm-STK-2018/2019-0012Zmena termínu
BAm-STK-2018/2019-0011AKTÍV Ba mesto
BAm-STK-2018/2019-0010AKTÍV Ba mesto
BAm-STK-2018/2019-0007VIDEOZÁZNAM zo STRATNUTIA V. ligy
BAm-STK-2018/2019-0006Zmena termínu
BAm-STK-2018/2019-0004Dohoda o poskytnutí HP
BAm-STK-2018/2019-0001Domace stretnutia