Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0033
U.č 33: Ernest Molnár 1165681 (ŠK Hamuliakovo, S6A)
Ernest Molnár 1165681 (ŠK Hamuliakovo, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o odpustenie DS uloženej U.č. 24 a zamieta ju.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0033
Klub: ŠK Hamuliakovo
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 12:03
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 12:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ernest Molnár Ernest Molnár 1165681 (ŠK Hamuliakovo, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o odpustenie DS uloženej U.č. 24 a zamieta ju. 10 EUR 12.10.2017 12:04