Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0031
U.č. 31: Peter Kocka 1161488 (ŠK Hamuliakovo, S6A)
Peter Kocka 1161488 (ŠK Hamuliakovo, S6A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, od 2.10.2017, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0031
Klub: ŠK Hamuliakovo
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 11:56
Dátum vyriešenia: 11.11.2017 22:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Kocka Peter Kocka 1161488 (ŠK Hamuliakovo, S6A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, od 2.10.2017, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. 10 EUR 12.10.2017 11:57