Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0030
U.č. 30: Martin Debrecký 1233833 ( ŠK Krasňany, S5A)
Martin Debrecký 1233833 ( ŠK Krasňany, S5A), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti. Po vylúčení sa správal naďalej hrubo nešportovo, keď poškodil dvere na hráčskej kabíne. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 45/2a a 47/1c,2c DP, od 2.10.2017. DK ukladá menovanému nahradiť poškodenému klubu škodu spôsobenú disciplinárnym previnením.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0030
Klub: ŠK Krasňany Bratislava
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 11:52
Dátum vyriešenia: 11.11.2017 22:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Debrecký Martin Debrecký 1233833 ( ŠK Krasňany, S5A), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti. Po vylúčení sa správal naďalej hrubo nešportovo, keď poškodil dvere na hráčskej kabíne. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 45/2a a 47/1c,2c DP, od 2.10.2017. DK ukladá menovanému nahradiť poškodenému klubu škodu spôsobenú disciplinárnym previnením. 10 EUR 12.10.2017 11:53