Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0015
U.č. 15: FK Vajnory B, (S5A)
FK Vajnory B, (S5A). DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a nedoručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.8/ k verbálnym útokom diváka na delegáta zväzu počas stretnutia FK Vajnory B – Lokomotíva Devínska Nová Ves B, ukladá klubu FK Vajnory B finančnú pokutu 30.-€,podľa čl.12 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0015
Klub: FK Vajnory
Dátum zaevidovania: 01.09.2017 17:25
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 12:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Vajnory B, (S5A). DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a nedoručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.8/ k verbálnym útokom diváka na delegáta zväzu počas stretnutia FK Vajnory B – Lokomotíva Devínska Nová Ves B, ukladá klubu FK Vajnory B finančnú pokutu 30.-€,podľa čl.12 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€. 10 EUR 01.09.2017 17:26
POKUTY