Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0014
U.č. 14: ŠK Nová Dedinka, (S5A)
ŠK Nová Dedinka, (S5A). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenia k divákovi H, identifikovaného ako p. Raschmann, ktorý pri striedaní v 89 minúte stretnutia oblial pivom trénera D p. Fojtíka v stretnutí FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – ŠK Nová Dedinka, podľa čl. 71/1,3a,b DP v termíne do 6.9.2017.
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0014
Klub: ŠK Nová Dedinka
Dátum zaevidovania: 01.09.2017 17:23
Dátum vyriešenia: 29.09.2017 21:17
Stav: Vyriešené