Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0013
U.č. 13: Tomáš Maršovský 1134614 ( FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A)
Tomáš Maršovský 1134614 ( FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.12.2017. / 10.-€/
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0013
Klub: FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
Dátum zaevidovania: 01.09.2017 17:19
Dátum vyriešenia: 01.09.2017 17:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Maršovský Tomáš Maršovský 1134614 ( FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.12.2017. / 10.-€/ 10 EUR 01.09.2017 17:20