Disciplinárna komisia
BAm-DK-2017/2018-0012
U.č. 12: Martin Fiala 1142306 (FK Družstevník Blatné, S6A)
Martin Fiala 1142306 (FK Družstevník Blatné, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu v súťaži S6A,. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (20 € + 10 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra).
Rozhodnutie: BAm-DK-2017/2018-0012
Klub: FK Družstevník Blatné
Dátum zaevidovania: 01.09.2017 17:11
Dátum vyriešenia: 01.09.2017 17:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Fiala Martin Fiala 1142306 (FK Družstevník Blatné, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu v súťaži S6A,. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (20 € + 10 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra). 10 EUR 01.09.2017 17:13
POKUTY