Disciplinárna komisia
BAm-DK-2016/2017-0105
U.č. 105: SFC Kalinkovo, MZM A
SFC Kalinkovo, MZM A. DK začína disciplinárne konanie voči klubu za vbehnutie člena realizačného tímu na HP, HNS voči rozhodcovi a nedostatočnej činnosti usporiadateľskej služby, nakoľko divák počas prestávky vnikol do kabíny rozhodcu počas stretnutia SFC Kalinkovo – SDM Domina B v súťaži MZM A, odohraného dňa 9.04.2017. DK BFZ žiada klub o identifikáciu osoby člena realizačného tímu, ktorú začínajúci rozhodca nevedel identifikovať, zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu a k činnosti usporiadateľov v termíne do 19.04.2017.
Rozhodnutie: BAm-DK-2016/2017-0105
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 17.04.2017 21:48
Stav: Nové