Disciplinárna komisia
BAm-DK-2016/2017-0104
U.č. 104: Radko Blanár (FK Dúbravka, S5A )
Radko Blanár (FK Dúbravka, S5A ). DK začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstva a AT1 Radkovi Blanárovi za HNS - hrubé urážky a vyhrážanie voči delegovanej osobe počas stretnutia FK Dúbravka - ŠK Nová Dedinka Bratislava, odohraného dňa 12.04.2017 a následné vykázanie z lavičky náhradníkov. DK BFZ dňom 13.04.2017 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu. Žiada Radka Blanára a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 19.04.2017.
Rozhodnutie: BAm-DK-2016/2017-0104
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 17.04.2017 21:44
Stav: Nové