Disciplinárna komisia
BAm-DK-2016/2017-0103
U.č. 103: Ondrej Vittek 1214981 (ŠK Kaplna, S6A)
Ondrej Vittek 1214981 (ŠK Kaplna, S6A). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.7.2017.
Rozhodnutie: BAm-DK-2016/2017-0103
Klub: ŠK Kaplna
Dátum zaevidovania: 17.04.2017 21:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ondrej Vittek Ondrej Vittek 1214981 (ŠK Kaplna, S6A). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.7.2017/10.-€./ 10 EUR 17.04.2017 21:42