Disciplinárna komisia
BAm-DK-2016/2017-0086
U. č. 86: Peter Koprla – DS
Peter Koprla – DS. Za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia komisie ObFZ – nedoplnenie správy z U.č.72. DK udeľuje menovanému disciplinárnu sankciu: pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne s prerušením sankcie počas zimnej prestávky, podľa čl. 64/1b a 3 DP. Za prerokovanie zaplatí 10.-€ na sekretariáte ObFZ Bratislava – mesto.
Rozhodnutie: BAm-DK-2016/2017-0086
Dátum zaevidovania: 12.11.2016 21:45
Stav: Nové