Disciplinárna komisia
BAm-DK-2016/2017-0085
U.č. 85: ŠK Krasňany BA, S5A.
ŠK Krasňany, S5A. Dostavil sa HU p. Milan Janečka, prevedený pohovor ohľadom činnosti US v súťažnom stretnutí. Dostavil sa bez pozvania aj člen US p. Dušan Grünwald, ktorý sa ospravedlnil za svoje správanie počas stretnutia. Disciplinárna sankcia: Dušan Grünwald – zákaz výkonu funkcie člena US na 2 mesiace od 11.11.2016 s prerušením disciplinárnej sankcie počas zimnej prestávky, podľa čl. 48/1c,2b DP. Za prerokovanie zaplatí klub /10.-€/.
Rozhodnutie: BAm-DK-2016/2017-0085
Klub: ŠK Krasňany Bratislava
Dátum zaevidovania: 12.11.2016 21:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ŠK Krasňany, S5A. Dostavil sa HU p. Milan Janečka, prevedený pohovor ohľadom činnosti US v súťažnom stretnutí. Dostavil sa bez pozvania aj člen US p. Dušan Grünwald, ktorý sa ospravedlnil za svoje správanie počas stretnutia. Disciplinárna sankcia: Dušan Grünwald – zákaz výkonu funkcie člena US na 2 mesiace od 11.11.2016 s prerušením disciplinárnej sankcie počas zimnej prestávky, podľa čl. 48/1c,2b DP. Za prerokovanie zaplatí klub /10.-€/. 10 EUR 12.11.2016 21:43