Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0010
Opatrenie
Nariaďuje mužstvu FK Scorpions (MZM A) skontrolovať termíny svojich domácich stretnutí a prijať opatrenia, aby sa zabránilo kolíziám stretnutí na HP v Jarovciach.
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0010
Klub: FK Scorpions Bratislava
Dátum zaevidovania: 02.10.2017 10:03
Dátum vyriešenia: 02.10.2017 10:03
Stav: Vyriešené