Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0009
Kontumácia stretnutia SZM 16.kolo FK Lamač Bratislava – MŠK Senec „C“
Podľa SP čl.82/1b kontumuje stretnutie SZM 16.kolo FK Lamač Bratislava – MŠK Senec „C“. Podľa SP čl.11/2 priznáva družstvu FK Lamač Bratislava tri body a aktívne skóre 3:0. V súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto čl. 3. uhradí MŠK Senec „C“ poplatok 100,-€.
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0009
Klub: MŠK Senec
Dátum zaevidovania: 28.09.2017 11:05
Dátum vyriešenia: 28.09.2017 11:05
Stav: Vyriešené
POKUTY