Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0008
Nový termín stretnutia
Žiada mužstvá aby sa dohodli na náhradnom termíne, a dohodu nahlásili do 21.09.2017. V opačnom prípade nariadi nový termín KM.
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 17.09.2017 22:29
Dátum vyriešenia: 17.09.2017 22:31
Stav: Vyriešené