Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0005
Vyjadrenie k neskorému začiatku stretnutia
Žiada o vyjadrenie k neskorému začiatku stretnutia MZM B 5.kolo MŠK Senec „B“ – FK Lamač do 13.09.2017.
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0005
Klub: MŠK Senec
Dátum zaevidovania: 11.09.2017 16:21
Dátum vyriešenia: 11.09.2017 16:21
Stav: Vyriešené