Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0004
Zmena termínu stretnutia MZM A 4.kolo OŠK Chorvátsky Grob – FK Scorpions
Stretnutie MZM A 4.kolo OŠK Chorvátsky Grob – FK Scorpions je odložené na neurčito (FK Scorpions uhradí poplatok €20,-).
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0004
Klub: FK Scorpions Bratislava
Dátum zaevidovania: 28.08.2017 10:18
Dátum vyriešenia: 28.08.2017 10:18
Stav: Vyriešené
POKUTY