Komisia mládeže
BAm-KM-2017/2018-0003
Zmena termínu stretnutia MZM A 3.kolo FK Scorpions – FK Vajnory „B“
Stretnutie MZM A 3.kolo FK Scorpions – FK Vajnory „B“ je odložené na neurčito (FK Scorpions uhradí poplatok €30,-).
Rozhodnutie: BAm-KM-2017/2018-0003
Klub: FK Scorpions Bratislava
Dátum zaevidovania: 28.08.2017 10:17
Dátum vyriešenia: 28.08.2017 10:17
Stav: Vyriešené
POKUTY