Komisia mládeže
BAm-KM-2016/2017-0048
Zmena termínu stretnutia MZM B 18.kolo FK Vajnory – ŠK Hargašová Záhorská Bystrica
MZM B 18.kolo FK Vajnory – ŠK Hargašová Záhorská Bystrica dňa 26.04.2017 o 17,00 hod. ihr. Vajnory.
Rozhodnutie: BAm-KM-2016/2017-0048
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 08:51
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 08:51
Stav: Vyriešené