Komisia mládeže
BAm-KM-2016/2017-0039
Zmena termínu stretnutia SZM 12.kolo FK Vajnory – FK Scorpions (STORNO)
SZM 12.kolo FK Vajnory – FK Scorpions dňa 02.11.2016 o 15,00 hod. ihr. Vajnory (FK Vajnory uhradí poplatok 15,-€ a FK Scorpions uhradí poplatok 15,-€).
Rozhodnutie: BAm-KM-2016/2017-0039
Klub: FK Scorpions Bratislava
Dátum zaevidovania: 15.11.2016 14:03
Dátum vyriešenia: 15.11.2016 14:04
Stav: Vyriešené
POKUTY